Skrivande


Ny bok, mars 2022!

Hur kan skrivande få oss att må bättre? Vilka metoder är användbara och vad säger forskningen? Biblioterapeutiskt skrivande gör det möjligt att, i grupp eller på egen hand, utforska vår inre värld, möta oss själva på platser vi tidigare inte besökt och lära känna nya delar av oss själva.

Den här boken handlar om hur skrivande kan användas i hälso­främjande och personlighetsutvecklande syfte, men också i psyko­tera­peutiskt arbete. Den ger kunskap i hur du kan lägga upp det praktiska arbetet i en biblioterapeutisk skrivargrupp eller för enskilda individer. Fokus ligger på vad skrivandet kan göra med oss snarare än det textmässiga resultatet.

”Skriva sig fri. Biblioterapi i praktiken” är den första renodlade boken på svenska om biblioterapi och skrivande. Den riktar sig framför allt till dem som har för avsikt att arbeta med skrivande biblioterapi, men också till dem som vill använda skrivandet för egen del. Den är en hjälp för alla som vill undersöka skrivandets terapeutiska potential och få verktyg för att mer metodiskt använda ordens kraft.

Finns att köpa på de flesta nätbokhandlar och på Studentlitteratur.se

Här nedan är några av mina tidigare böcker, dem kan du beställa direkt av mig eller på någon nätbokhandel.